Mazaret Sınavı İçin Geçerli Sağlık Raporları

 

Mazeret Sınavlarına Girebilmek İçin Geçerli Sağlık Raporları

 

2013-2014 eğitim-öğretim bahar yarıyılından itibaren öğrenci tarafından yüksekokulumuza sunulan sağlık raporlarının mazeret sınavı başvurularında geçerli sayılabilmesi için:
a)Üniversitemiz sağlık birimlerinden alınması veya 
b)Üniversitemiz harici kurumlardan alınmış olması durumunda ise aynı raporda beş günden daha uzun süreli istirahat verilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde öğrenci tarafından b maddesinde söz edilen kurumlardan alınan ve yine aynı maddede sayılan koşulu sağlayan sağlık raporunun yeniden değerlendirilmesi hususunda adı geçen öğrencinin hakem hastaneye sevkine (İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi) ve gelecek neticeden sonra mazeret sınavına girip, giremeyeceğine karar verilebilir.