Administrative Units

Administrative Units

Administarive Secretary  Nevzat Süzen
Personnel Affairs             Yılmaz Mutlu
Student Affairs                  Neziha Mutlu/Ayla Erşahin/Yeliz Yeşilyurt
Officer                                Melike Ayrılmaz
Goods Office                    Suat Yeşilyurt