Turizm Animasyonu>>Tanıtım

Tanıtım | Akademik Kadro | Eğitim Planı | Galeri | Kabul Şartları | İletişim

Turizm Animasyonu Bölümü

2005 yılında Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi vermeye başlayan “Turizm Animasyonu Bölümü” olarak amacımız; Turizm animatörlüğünü medeni cesareti olan herkesin yapabileceği bir “iş” statüsünden kurtarıp kültürlü, ülkesini en iyi şekilde temsil edebilecek dünyadaki örnekleriyle eş değer animatörler yetiştirebilmektir. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Türkiye’de ilk örneğini oluşturan “Turizm Animasyonu Bölümü” diğer üniversitelerin bünyesinde açılan ilgili bölümlere de donanımıyla model teşkil etmiştir. 80’li yıllarda ülkemiz turizm sektörüne giren animasyon faaliyetleri özellikle son yıllarda konaklama tesisleri arasında ciddi bir rekabet alanı oluşturmaktadır. Bu nedenle tur operatörlerinin konaklama tesisleri seçiminde, animasyon faaliyetlerinin kalitesi ve içeriği belirleyici kriterlerden biridir. Bu kaliteyi ve içeriği sağlayan kuşkusuz eğitim ve yetenektir. Bölümümüz, sektörde varolan açığı kapatabilecek kapasitede kaliteli bir eğitimle öğrencileri profesyonel hayata hazırlar.

Turizm Animasyonu Bölümü Nasıl Bir Eğitim Vermektedir?

Eğitim; “Sahne”, “Dans”, “Spor”, “Tasarım”, “Müzik” gibi uygulamalı dersler ve “Animasyon Tarihi”, “Komedi Tekniği”, “Uyarlama Teknikleri” gibi kuramsal derslerle desteklenecek şekilde oluşturulmuştur. İki yabancı dilin zorunlu olduğu bölümde her eğitim-öğretim yılında iki büyük proje üretilip öğrencinin profesyonel sahneyle tanışması sağlanır.

Turizm Animasyonu Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bölümden başarıyla mezun olmuş bir öğrenci “Animatör”lüğün yanı sıra çeşitli tiyatro ve televizyonlarda oyuncu olarak görev alabilir(“İfade Jimnastiği”, “Rol” ve “Sahne Uygulaması” derslerinde oyunculuk eğitimi verilmektedir). Büyük çaplı tesislerde Çocuk Animasyonu alanında görev alabilir(“Pedagoji” ve “Çocuk Animasyonu” dersleri bu alanda uzman yetiştirmek üzere planlanmıştır). Dört yıllık eğitimi boyunca aldığı “Step-Aerobik”, Dünya Dansları”, “Koreografi” gibi derslerin sonucunda Dansçı ya da Koreograf olarak görev yapabilir. Turizm Animasyonu Bölümünün istihdam alanı oldukça geniştir. Kısacası öğrencilerimiz eğlence sektörünün her alanında görev alabilecek şekilde yetiştirilirler.