Seyahat İşletmeciliği

Tanıtım | Akademik Kadro | Eğitim Planı | Galeri | İletişim

Seyahat İşletmeciliği Bölümü

2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 4 yıllık yüksekokul statüsünde Çeşmede “Lisans” eğitimi vermektedir.

Bölüm mezunu olabilmek için gerekli koşullar :

Öğrencilerin tüm derslerde başarılı olmaları, devam zorunluluğuna uymaları, uygulamalı derslerin uygulamalarını tamamlamaları zorunludur.

 

Bölümden mezun olanların alacağı ünvan :

Turların üretim, uygulama (operasyon), pazarlama ya da satış sorumlusu ile toplantı veya kongre organizasyonu sorumlusu, vb. statülerde yönetici adayları.

Bölümden mezun olanların istihdam alanları :

Seyahat İşletmeciliği bölümü mezunları seyahat acentalarında, havayolu işletmelerinde, kongre ve konferans organizasyonlarında öncelikli olmak üzere, alacakları dersler itibariyle turizm sektöründeki tüm işletmelerde istihdam edilebilirler.